Dřevosporty

Co je pro mnohé prací, pro jiné je zábavou. A ne jinak je tomu i u dřevorubectví. Odprosťme se tedy od mínění, že se jedná o aktivitu pouze pro tvrdé chlapy a pojďme si vyzkoušet, že na jednotivých disciplínách si dovedeme užít všichni.

Program se skládá z disciplín vybraných ze soutěže Evropského poháru dřevorubeckých vícebojů „Eurojack“. Mezi tyto disciplíny patří například stock saw - příčný řez motorovou pilou, underhand chop – přesekávání ležícího kmene, házení sekerou na přesnost nebo třeba single buck - řezání ruční pilou. Jednotlivé disciplíny nejprve předvedou profesionálové – účastníci Evropského poháru a poté se chopí náčiní členové týmů. Po protočení všech účastníků na disciplínách proběhne týmová štafeta, která bude odměněna zajímavými cenami.