Boj o přežití

 

Když se v horách stane neštěstí, ať už z důvodu pádu laviny, nebo ztráty orientace, automaticky se lidé rozdělují na dvě skupiny. Zachránce a ty, kteří jejich pomoc potřebují. Obě mají společný cíl, ale zároveň i zcela odlišnou cestu jak ho dosáhnout.

Zachraňovaní musí zachovat chladnou hlavu, využít všech dostupných prostředků, zajistit si úkryt, potravu a spoustu dalších věcí nutných pro přežití. Naopak pro zachránce je důležitá organizace, komunikace, dobrý úsudek, orientační smysl a v neposlední řadě technická vybavenost. Pojďme se spolu vžít do jejich situace a vyzkoušet si, co vlastně takový souboj obnáší. Naučíme se základní pravidla pro přežití v přírodě, vyzkoušíme si nejmodernější technické vybavení používané právě v těchto situacích a samozřejmě vše v praxi náležitě využijeme.