Lavinové vyhledávání

Během programu získáte velmi stručný přehled o lavinové problematice a hlavně absolvujete praktický nácvik vyhledávání za pomoci lavinových vyhledavačů, sond a lopat. Dozvíte se, co je „sněhový profil“ a proč je důležitý pro Vaši skialpovou túru. Program doporučujeme absolvovat na sněžnicích, které Vám zapůjčíme za příplatek Kč 100,--/osoba, včetně teleskopických holí.

Cena bez DPH:

Do 12 osob a 4 hodin      Kč   7 900,--

Do 25 osob a 4 hodin      Kč  12 300,--

Cena zahrnuje organizaci akce, instruktorské zajištění, dopravné do 100 km od Prahy (dále Kč 8,--/1 km).