Teamspirit

Zábavné programy pořádané agenturou VERTIGO SPORTS si kladou za cíl pobavit účastníky a vytvořit příjemnou neformální atmosféru během setkání zaměstnanců, rodinných příslušníků nebo obchodních partnerů.

Nabízíme Vám zejména tyto programy:

Programy na podporu týmového ducha (teamspirit events)

Hlavním cílem programů typu teamspirit, které jsou určeny převážně firemním kolektivům, je nabídnout účastníkům příjemný a zábavný zážitek při neformální otevřené atmosféře a napomoci tak k budování pocitu sounáležitosti s firemní kulturou, zvyšování úrovně loajality vůči společnosti a posilování motivace zaměstnanců.

Setkání obchodních partnerů (business partners days)

Zábavné programy lze s úspěchem využít jako doplněk setkání s obchodními partnery společnosti. Firma tak může vyjádřit svůj respekt k obchodním partnerům, ocenit jejich dosavadní spolupráci a v neposlední řadě také prohloubit motivaci k další spolupráci.

Programy pro rodinné příslušníky (family days)

Připravíme programy pro rodinné příslušníky ve formě večerních nebo i celodenních akcí. Tyto programy vytvářejí větší pocit sounáležitosti zaměstnanců s firmou a jsou tak dalším ze zaměstnaneckých benefitů.

Organizace sportovních soutěží a turnajů (sport events)

Malé i velké turnaje a sportovní klání v tradičních i netradičních sportovních disciplinách, při kterých se mohou setkat jak zaměstnanci, tak obchodní partneři či rodinní příslušníci.