Jsou outdoorové programy bezpečné?

Tuto otázku si jistě klade většina personálních manažerů, když se rozhodují zorganizovat pro svůj tým podobný typ akce. Neznám outdoorovou agenturu, která by odpověděla na danou otázku záporně. Kladná odpověď v souladu s realitou však významně závisí na výběru kvalitního dodavatele kurzu a tomu by měl zadavatel věnovat zvláštní pozornost.

Nabízím několik tipů, které mohou pomoci při správném výběru dodavatele outdoorových aktivit. Kvalitní výběr zřejmě nebude nikdy stoprocentní. V boji o zákazníka mohou dodavatelé využívat různé metody, které lze jen těžko prohlédnout. Až samotná realita většinou ukáže. Bezpečnost účastníků však musí být v centru pozornosti od samého počátku plánování celé akce. Pečlivé zvážení cílů akce a složení týmu je prvním krokem k sestavení programu s minimálními riziky. Proto je třeba dbát na první odezvu dodavatele na poptávku. Kvalitní dodavatel si zajistí dostatečné množství informací, které mu pomohou nejen k sestavení nabídky „šité na míru“, ale hlavně umožní předejít většině rizik. Další aspekty správného výběru dodavatele bezpečných programů je šíře a hlavně kvalita instruktorské základny, vystupování společnosti navenek (webové stránky, způsob komunikace, reklama atd.) a reference. Referenční osoby si vyžádejte sami, nejlépe z akcí podobných těm, kterou plánujete.

Seriózní dodavatel outdoor programů má většinou svá bezpečnostní pravidla, která na programech aplikuje. Samozřejmostí by měla být smlouva s některou z pojišťoven, která pokrývá činnost agentury a současně může klientům nabídnout úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Čeho si ale všímat, když už je program v „plném proudu“? I na místě samotném lze dbát na bezpečnost a včas přijít s připomínkou či dotazem. Kvalita instruktorského týmu by měla být reprezentována profesionálním vystupováním. Celá akce nesmí být ze strany dodavatele očividně uspěchaná. Všechny aktivity musí mít logickou posloupnost. Program „napěchovaný“ od rána do pozdních nočních hodin většinou úspěch nemá a do jisté míry může být i nebezpečný. Bezpečnost fyzickou mimo jiné zajistí kvalitní materiál, se kterým se klient setká bohužel až na kurzu. Až tehdy může posoudit, zda informace o kvalitním certifikovaném materiálu nebyly jen jednou z kupních návnad. Neméně důležitá, a často bohužel opomíjená, je bezpečnost psychická. Tento celkem nejasný pojem představuje zejména možnost svobodné volby. Tzn. pokud něco nechci na akci podstoupit, nikdo mě k tomu nemůže nutit. Pod pojmem psychická bezpečnost se skrývá i určitá taktnost a obezřetnost vůči klientovi. Každý z nás už asi někdy řekl něco, čeho poté litoval. Může se to stát i na outdoorovém programu. Kvalitní poskytovatel by měl znát způsoby, jak podobným záležitostem předejít, anebo když už se stanou, jak je korektně urovnat. Vytvoření bezpečného prostředí také předpokládá důvěryhodné nakládání s osobními údaji, foto- a videodokumentací.

Na závěr je třeba říci, že bezpečnost a zdraví účastníků musí dodavatelé klást vždy na první místo, tuto větu respektovat na každé akci a nepoužívat jí jen jako reklamního taháku zvyšujícího prodejnost jednotlivých produktů. Nikdy asi nebude možné říci, že jsou outdoorové programy bezpečnější než klasická indoor školení. Už jen z toho důvodu, kde se konají. Úkolem všech dodavatelských společností je ale udělat vše pro to, aby působil tento zajímavý segment firemního vzdělávání co nejméně rizikově.

Autor: Jiří Papáč, VERTIGO SPORTS, s.r.o.