Blog

Před nedávnem jsem se na tomto místě zamýšlel nad tím, jakým způsobem je u nás vnímán pojem teambuilding a hlavně, jestli agentury nabízející outdoorové vzdělávání prožitkovou pedagogikou splňují požadavky na vzdělávání a rozvoj. O způsobu jakým by měl být teambuildingový program připraven a realizován jsme již hovořili. Dnes se podívejme na další možnosti uplatnění outdooru ve firemním prostředí – zejména na motivační a zábavné formy, v „outdoorové“ terminologii známé jako akce teamspirit, family day nebo akce pořádané v rámci péče o klienty či obchodní partnery.

„Přemístěte všechny kruhy na poslední tyč a udělejte z nich stejnou pyramidu, jakou vidíte teď,“ ukazuje instruktorka Veronika na plátěné kruhy vycpané molitanem s dírou uprostřed. Jeden ze dvou týmů zaměstnanců společnosti na výrobu mobilních telefonů a elektroniky musí rychle poslechnout. A proč to dělají? Aby se stali ještě lepším týmem.

„Nikdy bych nevěřila, že se budu držet s naším ředitelem a kolegyní za ruce a ještě budu obklopena dalšími deseti kolegy na prostoru menším než jeden metr čtverečný“, říká Jana, aniž by tušila, že za pár hodin poleze za podpory svých nadřízených do koruny stromu…“Všichni se o ničem jiném v uplynulém týdnu nebavili. Divil jsem se, kolik lidí si začalo tykat a jak se změnilo celkové klima v naší kanceláři“, konstatuje personální ředitel nejmenované společnosti.

Tuto otázku si jistě klade většina personálních manažerů, když se rozhodují zorganizovat pro svůj tým podobný typ akce. Neznám outdoorovou agenturu, která by odpověděla na danou otázku záporně. Kladná odpověď v souladu s realitou však významně závisí na výběru kvalitního dodavatele kurzu a tomu by měl zadavatel věnovat zvláštní pozornost.