Teamspirit není teambuilding

Před nedávnem jsem se na tomto místě zamýšlel nad tím, jakým způsobem je u nás vnímán pojem teambuilding a hlavně, jestli agentury nabízející outdoorové vzdělávání prožitkovou pedagogikou splňují požadavky na vzdělávání a rozvoj. O způsobu jakým by měl být teambuildingový program připraven a realizován jsme již hovořili. Dnes se podívejme na další možnosti uplatnění outdooru ve firemním prostředí – zejména na motivační a zábavné formy, v „outdoorové“ terminologii známé jako akce teamspirit, family day nebo akce pořádané v rámci péče o klienty či obchodní partnery.

Teamspirit akce nemají zásadní rozvojový charakter. Účastníkům jsou nabízeny netradiční prožitky, které se již nijak nepřetavují pomocí zpětných vazeb na zkušenosti využívané v pracovním prostředí. Hlavním cílem teamspiritových akcí je motivace, pobavení a aktivní odpočinek zúčastněných. Mohou se zde objevit prvky rozvoje týmové spolupráce, zlepšení komunikace nebo rozvoje určitých dovedností - jak bylo napsáno výše, nijak se ale nezpracovávají. Velmi dobře mohou tyto akce přispět k lepšímu a neformálnímu seznámení zaměstnanců. Za tímto účelem lze také využít týmové aktivity známé z klasických teambuildingových programů a cíleně složit týmy tak, aby se spolu seznámili zaměstnanci napříč celou firemní hierarchií.

Organizace dnes dokonce v rámci benefitních programů využívají outdooru k propojení firemního prostředí s rodinami zaměstnanců (tzv. family day) - zaměstnanci se tak necítí „okradeni“ o svůj volný čas a mohou absolvovat se svými rodinnými příslušníky zajímavou akci.

V neposlední řadě se outdoorové akce bez vzdělávacího charakteru připravují pro obchodní partnery či významné klienty. Oddělením péče o klienty se tak rozšiřují možnosti, jak dál zajímavě motivovat důležité zákazníky nebo jak netradičně poděkovat svým obchodním partnerům za spolupráci a tím je současně motivovat do spolupráce další.

V rámci výše popsaných akcí absolvují účastníci netradiční, originální programy. Někdy může stačit jednoduchý turnaj v klasických míčových hrách. Většinou se však připravují akce s určitou tématikou (např. vodní svět, zimní olympiáda, středověké hry atd.). Tak aby akce vyhověla širokému spektru zájmů účastníků, bývají nabízeny co nejrozmanitější aktivity - od adrenalinových atrakcí pro otrlejší po výtvarné dílny pro kreativnější a dětské koutky pro nejmenší. Pokud se akce protáhne do večera nebo dokonce do druhého dne (tyto akce obvykle netrvají více než jeden den), zařazují se do programu zábavné večerní aktivity typu „Casino v Las Vegas“, „Karaoke show“ nebo „Hry středověké krčmy“. Akce může také začínat v pozdějších hodinách – jako například vánoční večírek spojený s turnajem v curlingu čí soutěží v lukostřelbě, zakončený příjemným posezením a chutnou večeří.

Aby byly programy úspěšné, je třeba, aby se konaly v prostředí, které je něčím zajímavé, neobvyklé. Základní devizou takovýchto outdoorových akcí je uvolněná atmosféra spojená s nevšedním zážitkem. Za těchto podmínek je vždy jednodušší účastníky zaujmout a přesvědčit je o významu podobných akcí.

Autor: Jiří Papáč, VERTIGO SPORTS, s.r.o.